Версия для печати
Воскресенье, 14 Февраль 2016 10:40

Конкурс «Юний дослідник»

Конкурс дослідницько-експериментальних робіт  із природознавства «Юний дослідник»

Конкурсні матеріали надсилаються у СЮН до 29.02.201р.
     Вимоги до проведення конкурсу.

Конкурсом передбачено проведення учнями експериментально-дослідницької роботи за наступними напрямками:

"Я і природа":

- досліди на визначення якості  стану води;

- дослідження різних типів ґрунту;

- визначення глибини зволоження ґрунту в залежності від його складу;

- властивості вітру та їхнє використання людиною;

- установлення залежності стану об’єктів від висоти стояння сонця;

- сезонні фенологічні спостереження;

- дослідження зв’язку між тваринним та рослинним світом;

- дослідження причин забруднення оточуючого середовища;

- дослідження води – середовища існування живих організмів;

- вивчення взаємозв’язків компонентів ландшафту.

"Рослини навколо нас":

- дослідження умов проростання рослин;

- розмноження рослин різними способами;

- з’ясування значення вітру для рослин;

- рослинний годинник;

- дослідження пристосувань рослин для захисту;

- залежність між станом ґрунту та розвитком рослин;

- знайомство з рослинами, що живуть у воді (прибережній зоні).

"Тваринний світ":

- дослідження кормової бази для тварин куточку живої природи;

- дослідження гостроти зору, нюху, слуху тварин;

- вивчення зимуючих птахів своєї місцевості;

- дослідження дафнії в умовах куточку живої природи;

- спостереження та дослідження молюсків;

- дослідження сезонних змін видового складу птахів своєї місцевості;

- дослідження сезонних змін у житті тварин (дикої природи, живого куточку);

- дослідження умов утримання акваріумних рибок.

"Охорона здоров’я":

- дослідження та вивчення лікарських рослин;

- "Як потрапили до нашого організму мікроби";

- дослідження біологічних ритмів людини та їх впливу на самопочуття людини;

- дослідження зубної пасти на стан зубів;

- дослідження впливу домашніх тварин на самопочуття  та емоційний стан людини.

"Народознавство, краєзнавство":

- перевірка народних прикмет;

- тварини у творчості українського народу;

- рослини – символи України;

- рослини та тварини в українській символіці;

- календарні свята та обряди українського народу;

- застосування формування ландшафту свого краю;

- рослини та тварини біблійних сюжетів.рослин у національній кухні свого регіону;

- вивчення історії

 Вимоги до оформлення робіт.

1. Дослідницько-експериментальна робота виконується державною мовою та подається оргкомітету Конкурсу на паперових і електронних носіях.

 2. В описі дослідницько-експериментальної роботи зазначаються такі дані: прізвище та ім’я автора; найменування навчального закладу; клас; контактний телефон, електронна адреса (за наявності); мета і завдання дослідницько-експериментальної роботи; хід та результати дослідження, висновки.

 Опис виконується державною мовою та подається оргкомітету Конкурсу на паперових  та електронних носіях.

 3. Дослідницько-експериментальна робота та її опис мають бути надруковані шрифтом Times New Roman текстового редактора Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

 Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

 4. Обсяг дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 10 аркушів.

 Обсяг опису дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 2 аркуші.

Роботи можуть бути ілюстровані дитячими малюнками, поробками, віршами, оповіданнями тощо. Обсяг робіт не повинен перевищувати 10 сторінок.

 Конкурсні роботи повинні базуватися на результатах самостійних досліджень учнів.

 Перевага надається роботам, які можуть мати практичне застосування.

 Негативно оцінюється недостатня кількість ілюстративного матеріалу, графічних відображень, відсутність діаграм або таблиць, що відображають результат.

   Критерії підведення підсумків.

   Дослідницько-експериментальні роботи учасників оцінюються за такими критеріями:

   актуальність теми роботи - до 8 балів;

   науковий підхід до ведення дослідження - до 15 балів;

   обґрунтованість отриманих результатів, висновків - до 12 балів;

   практичне значення роботи - до 10 балів;

   відповідність вимогам щодо оформлення робіт - до 5 балів.

   Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за заочне оцінювання дослідницько-експериментальної роботи, - 50 балів.

Бажаю успіхів!

Оцените материал
(0 голосов)
Прочитано 2294 раз
Собецкая Светлана Анатольевна

Последнее от Собецкая Светлана Анатольевна